LANG LANG
SK DE EN

Referencie
(výber)

I. Zastupovanie, obchodná a projektová spolupráca

 • Spoločnosť Excellent zastupovala v regióne Strednej a Východnej Európy najväčšieho súkromného železničného prepravcu v Nemecku spoločnosť Rail4Chem GmbH (2000-2007)
 • Spoločnosť Excellent bola obchodným partnerom spoločnosti F. J. Elsner & CO. GmbH, Rakúsko (www.elsner.at).
 • Spoločnosť Excellent zastupuje spoločnosť Larsa Trading & Consulting., Sýria.
 • Spoločnosť Excellent je partnerom spoločnosti AIL Structured Finace Ltd, Švajčiarsko (www.ailsf.ch).
 • Spoločnosť Excellent je partnerom spoločnosti REM A.G., Nemecko v širokom spektre projektov. (www.rem.de).
 • Spoločnosť Excellent je partnerom spoločnosti WOOD&Company (www.wood.com)
 • Spoločnosť Excellent spol. s.r.o. - zmluvu o spolupráci a zastupovaní so spoločnosťou RTM Resources - Technologies – Management, Bornheim, Nemecko (2007 – 2010)
 • Spoločnosť Excellent spol. s.r.o. - zmluvu o spolupráci a zastupovaní so spoločnosťou Transpetrol GmbH, Nemecko (2007 – 2010)
 • Spoločnosť Excellent spol. s.r.o. podpísala v júni 2007 zmluvu o spolupráci so spoločnosťou Magnimex a.s., Slovensko v oblasti marketingu.
 • Spoločnosť Excellent vo februári 2007 svoje zastúpenie v Rumunsku prostredníctvom spoločnosti KOR Industrie SRL., Bukurešť.

II. Marketingové projekty

 • „Marketingová analýza za účelom investičného vstupu na Slovensko“.
  Schondelmaier GmbH Pressewerk, Nemecko.
 • „Marketingová analýza účelom vstupu na Slovensko“.
  Alfred Scholpp GmbH & CO. KG, Nemecko.
 • „Marketingová podpora spoločnosti PFISTERER Holding A.G., Nemecko na Slovensku a Rumunsku“.
  PFISTERER Holding A.G.
 • „Marketingová analýza za účelom investičného vstupu na Slovensko“.
  Albeck GmbH, Nemecko
 • „Marketingová analýza a podpora na Slovensku a v Čechách“
  J.Stehle + Sohne GmbH, Nemecko
 • „Marketingová analýza za účelom alokácie výrobkov spoločnosti
  SEYFER GmbH, Nemecko na trhu v Poľsku“.SEYFER GmbH, Nemecko
 • „Marketingová analýza za účelom vyhľadania možností alokácie časti strojárskej výroby na Slovensku“.
  BENTELER AUTOMOBILTECHNIK GmbH, Nemecko
 • „Účasť na spracovaní „Due Diligence“ za účelom akvizície spoločnosti na Slovensku“.
  RTM Resources & Technologies & Management, Nemecko
 • „Marketingová podpora na Slovensku a vypracovanie podnikateľského plánu pre získanie investičného úveru“
  Lindenmeier Slovakia s.r.o.
 • „Zmluva o exkluzívnom zastúpení spoločnosti Rougier s.r.o. na Slovensku“

III. Projekty z predvstupových a štrukturálnych fondov EÚ a iných fondov

 • „Rekonštrukcia barokového súsošia Mariánskeho stĺpu v Štítniku“.
 • „Rekonštrukcia obecných ciest - obec Ďurkov“.
 • „Rekonštrukcia obecných chodníkov a mostov - obec Ďurkov“.
 • „Rekonštrukcia obecných ciest - obec Nováčany“.
 • „Rekonštrukcia obecných chodníkov a mostov - obec Nováčany“.
  • spoluriešiteľ s VYSPRRO n.o
 • „Riešenie environmentálnej otázky spoločnosti N-Adova, s.r.o. pomocou technológie oxidizéra“.
 • „Nákup tlačiarenskej technológie“, VALEUR spol. s r.o.
 • „Výstavba haly pre uloženie a prevádzku tlačiarenskej technológie“, VALEUR spol. s r.o.
 • Excellent, ako partner a odborný garant podujatia PROEDUCO 2008, sa podieľala na spracovaní podkladových materiálov projektu pre získanie finančnej podpory z Úradu vlády SR pre predmetné podujatie.
 • Excellent v konzorciu s ďalšími 12-mi európskymi firmami vyhrali medzinárodný tender vypísaný EU v rámci 6th FP, September 2006, riešený ako projekt pod názvom RETRACK (spoluriešiteľ 2007-2008; od 2008 externý spoluriešiteľ).
 • Mesto Brezno
  • Prestavba a nadstavba Základnej školy Pionierska 2, Brezno
 • Tubex Slovakia, s.r.o.
  • Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Tubex Slovakia, s.r.o., prostredníctvom investícií do výroby plastových túb.
  • Vyhľadanie, výber a obsadenie pozície riaditeľa spoločnosti Tubex Slovakia s.r.o.
 • Nemocnica Poprad, a.s.Prístavba, komplexná rekonštrukcia, technologická modernizácia operačných sál, centrálnej sterilizácie, oddelenia rádiológie a OAIM Nemocnice Poprad, a.s.
 • Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana PrešovFNsP J. A. Reimana Prešov - Internistický monoblok
 • Obec Častá
  • Finančná analýza pre projekt “Celoobecná kanalizácia a ČOV pre obec Častá”
 • MICHATEK, k.s.
  • Investičná pomoc na rozšírenie výroby
  • Inteligentné inovácie v spoločnosti MICHATEK, k.s.
  • Inovatívne produkty v spoločnosti MICHATEK, k.s.
 • CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o. (r. 2017)
  Nasadenie širokopásmových technológií v krízovej bezpečnostnej komunikácii.
 • CASSOVIA HARDWARE, s.r.o.
  Nasadenie inteligentných mikrofónov, audio processingu a voice processingu v krízovej bezpečnostnej komunikácii.
 • Neuman Aluminium PWG s.r.o.
  Zahájenie výroby dielov pre automobilový priemysel.
 • Handtmann Kechnec s. r. o.
  Výroba hliníkových odliatkov tlakovým odlievaním.