LANG LANG
SK DE EN

Čo poskytujeme

Excellent spol. s r.o. spolu so svojimi domácimi a zahraničnými partnermi má dlhoročné skúsenosti v týchto aktivitách a má rozsiahle kontakty v jednotlivých krajinách EÚ.

Sme spoľahlivým partnerom pri využívaní výhod ktoré ponúka nový európsky trh a sme Vám plne k dispozícii pri rozširovaní Vašich obchodných a kooperačných aktivít. Našim partnerom a zákazníkom poskytujeme tieto služby:

 • poskytovanie hospodárskych informácií a vypracovanie sektorových a trhových analýz,
 • poskytovanie služieb pri zavádzaní procesov inovácie a s nimi súvisiace aktivity v zmysle hesla „Inovácia je proces zmeny s merateľnými výslednými hodnotami“.
 • poradenstvo v oblasti obchodných zvyklostí a používaných obchodných a marketingových postupoch ne jednotlivých trhoch,
 • vyhľadávanie výrobných, obchodných partnerov a obchodných zástupcov,
 • vyhľadávanie potenciálnych partnerov pre realizáciu investície (firmy hľadajúce investorov, priemyselné parky, projekčné firmy, dodávatelia stavebných prác a pod.),
 • získavanie investorov pre významné investície, podnikanie v priemyselných parkoch a strategických investorov pre reštrukturalizáciu, modernizáciu, zvýšenie technickej úrovne, produktivity, efektívnosti a exportnej výkonnosti podnikateľských subjektov,
 • poradenstvo pri výbere vhodných kooperačných partnerov v oblasti výskumu a vývoja, logistika atď.,
 • fúzie a akvizície,
 • poradenstvo pri hľadaní vhodnej lokality a pozemku („green field“) alebo vhodnej nehnuteľnosti („brown field“),
 • založenie firmy na kľúč,
 • zabezpečenie vhodných pracovníkov do manažérskych funkcií,
 • koordinácia právneho, daňového, účtovného a personálneho poradenstva,
 • poradenstvo v oblasti programov podporujúcich a zvýhodňujúcich zahraničné investície,
 • poradenstvo pri budovaní siete subdodávateľov,
 • pomoc pri kontaktoch s úradmi a inštitúciami,
 • pomoc pri riešení problémov vznikajúcich po uvedení investície do prevádzky,
 • poradenstvo zamerané na vyhľadávanie partnerov na spoluprácu v oblasti projektov financovaných ako z fondov EÚ tak aj z iných zdrojov.
 • kompletný servis spolu s vypracovávaním projektov pre čerpanie finančnej podpory z jednotlivých fondov EÚ,
 • zabezpečenie komunikácie medzi partnermi (tlmočenie, preklady),
 • organizovanie stretnutí s potenciálnymi partnermi so zabezpečením kompletného servisu (ubytovanie, doprava, sprevádzanie a tlmočenie na stretnutiach),
 • organizovanie účastí na kooperačných stretnutiach a iných hospodárskych podujatiach,
 • poradenstvo v ďalších oblastiach súvisiacich s hospodárskymi vzťahmi podľa potrieb klienta,
 • organizácia odborných seminárov a iných odborných podujatí zameraných na rozvoj investícií a obchodu,
 • udržiavanie trvalých kontaktov s etablovanými investormi a priebežné poskytovanie informácií alebo služieb so zámerom podporovať ďalší rozvoj ich aktivít na nových trhoch („post investment care“ alebo „after care“),
 • komplexné poradenstvo pri nákupe, predaji a spravovaní nehnuteľností,
 • poradenstvo pri premiestňovaní výroby, technológie, transferu výskumu a vývoja a tvorbe logistických koncepcií,
 • sektorová analýza a spolupráca alebo výber výrobných, obchodných a kooperačných partnerov.
 • koordinácia všetkých právnych a daňových záležitostí.
 • poradenstvo a kompletný servis pri zakladaní firmy,
 • vytvorenie dodávateľských štruktúr,
 • vybudovanie kontaktov s úradmi a štátnymi / regionálnymi inštitúciami,
 • zabezpečenie komunikácie s novými partnermi vrátane vyriešenia všetkých jazykových prekážok,
 • prevzatie riadenia spoločnosti na určitý čas.